Bestuur

Bestuur 2019

Voorzitter: Henk Uildriks
Vicevoorzitter: Mas Boom
Secretaris: Jelle Limburg
Penningmeester: Jan Folkertsma

Overige bestuursleden:
Rembrandt Heerkens Thijssen jr. (voorzitter Chaos)
Luciano de Vries (evenementen)
Maikel Breukelman (evenementen)
Ruben Haring (contactpersoon Groningen, ledenwerving, ICT)