Bestuur

Huidig bestuur

Voorzitter: Mas Boom
Secretaris: Jelle Limburg
Penningmeester: Jan Folkertsma

Overige bestuursleden:
Kevin Santegoeds (voorzitter Chaos)
Luciano de Vries (evenementen)
Maikel Breukelman (evenementen)
Ruben Haring (contactpersoon Groningen, ledenwerving, ICT)