De A van GSAVV

In 1954 deed het betaalde voetbal zijn intrede in Nederland, hetgeen tot hevige discussies tussen voor- en tegenstanders leidde. Ook binnen de GSVV Forward werd gediscussieerd of met betaalde voetbal rekening moest worden gehouden.

Toen De betaalde voetalbond in 1956 werd opgenomen in de KNVB liet Forward-voorzitter Cees Wever geen gelegenheid voorbijgaan om zich uit te spreken tegen betaling van spelers. Wever zei tijdens een lullepot bij wijze van grap: “Voortaan spreken we van de Groninger Studenten Amateur Voetbal Vereniging Forward.” Secretaris Frans Pellikaan knoopte deze uitspraak goed in zijn oren en voerde in 1957 zonder overleg met de andere bestuursleden het woord Amateur aan de naam van de vereniging toe. De amateurstatus van de club moest volgens hem voor eeuwig worden gewaarborgd.

Frans Pellikaan bestelde daarom eigenhandig nieuw briefpapier met de nieuwe naam: Groninger Studenten Amateur Voetbal Vereniging Forward. Pellikaan ging deze naam bij alle mogelijke gelegenheden gebruiken.

Het is niet bekend waarom het nog tot het seizoen 1959-1960 moest duren, voordat in de correspondentie aan Forward voor het eerst de naam GSAVV Forward opduikt. Een reden zou kunnen zijn dat er nog teveel briefpapier met de oude naam resteerde en het nieuwe briefpapier daarom niet rigoureus werd ingevoerd.

Een bevestiging voor deze veronderstelling werd verkregen van oud-secretaris Sytze Bottema, die nog dozen vol briefpapier met de naam GSVV Forward in bezit had. Ook het bestuur van Aegir was in 1959 kennelijk nog niet helemaal zeker van de zaak en richtte op 5 november van dat jaar een brief aan de “secretaris der Groninger Studenten (Amateur) Voetbal Vereniging Forward”.

De term Amateur was veiligheidshalve tussen haakjes geplaatst. Het bestuur Training F-Laag begint weer! Woensdag om 17:00 en vrijdag om 18:00! Op het nieuwe kunstgras!van Forward wist het wel zeker en bedankte de roeivereniging per brief op 9 november 1959 onder de naam GSAVV Forward.Vanaf 1960 was het tot iedereen doorgedrongen dat de amateurstatus onwrikbaar aan Forward verbonden zou blijven. Op 13 april 1960 verzocht de Delftse Studenten Voetbal Vereeniging de GSAVV Forward nu eindelijk eens de bijdrage voor de Interac van november 1959 ten bedrage veertig gulden over te maken. De geleidelijke overgang naar de nieuwe naam zal ertoe hebben bijgedragen, dat binnen Forward nauwelijks vragen over de eigenmachtige actie van de heer Pellikaan werden gesteld. Op 25 februari1960 werden de statuten van de Groninger Studenten Amateur Voetbal Vereniging Forward koninklijk goedgekeurd.

Forward werd aldus de enige voetbaclub in Nederland, die de amateurstatus in zijn naam liet verankeren. Een voormalig supporter van Be Quick, de heer Johan Savee, accepteerde de overstap van zijn club naar het betaalde voetbal niet en was reeds in 1955 de wedstrijden van Forward gaan volgen. Toen de A in de naam van Forward kwam, hoefde hij helemaal niet meer te twijfelen en werd hij één van de meest trouwe supporters, die Forward ooit heeft gekend. In 1968 werd de heer Savee benoemd tot eresupporter. De naam GSAVV Forward zou niet meer veranderen. Vanaf de oprichting heeft de verenigingdiverse naamswijzigingen ondergaan.

In 1903 werd Forward opgericht on de naam Voorwaarts. Op last van deNederlandsche Voetbal Bond moest in 1906 de naam Voorwaarts verdwijnen. Gekozen werd voor Forward. Van 1921 tot 1923 kwamen, in verband met de rugby-activiteiten, de letters RFC voor de naam. Forward heette de Rugbyand Football Club (RFC) Forward. Door de toetreding als sub vereniging tot Vindicat in 1923 en de fusie met de Groningsche Studenten Voetbal Vereniging (GSVV) ging Forward van 1923 tot 1929 als de GSVV Forward door het leven.

Aangezien de GSVV Forward in 1929 weer een burgerverenigingen werd, moesten de letters GSVV bij Vindicat blijven. Deze letters kreeg Forward eind1937 weer terug, toen Ate Meijer aan de wieg stond van de geboorte van Vindicats sub vereniging de Groningsche Studenten Voetbal Vereniging Forward.

Sponsoren

Sporthuis WinsumWECRUITMENTPitchers Bardorstbavaria