Nieuws

De Gekroonde Quiz: slotronde

Henk Uildriks
07 mei 2020

DE GEKROONDE GENOOTSCHAPS QUIZ: DE SLOTRONDE.
MEDEDELINGEN VAN DE CORONA QUIZMASTER:

 • Alle deelnemers hartelijk dank voor jullie enthousiaste inzet. Het heeft soms wat puzzelwerk gekost. Maar het heeft ook geleid tot hernieuwd en regelmatig overleg tussen enkele reünisten. Popko Dijkhuis (1952) en Jan Overmeer (1963), beiden enorm bedankt voor de bonusvragen. Naast de puzzelaars kreeg de quizmaster mails van niet-deelnemers. Zij waren enthousiast over de vragen, maar bovenal over de antwoorden. Sommigen stelden dat zij voor het eerst de FEEGboeken eindelijk eens goed hebben gelezen. Er was eentje die ze Nobelprijs-waardig vond. Als quizmaster heb ik er ook van genoten. Leuk tijdvermaak.
 • Sommige deelnemers konden af en toe niet tegen hun verlies. Zij waren het niet eens met een enkel antwoord van de quizmaster. Zo heeft Robert Bolhuis een beroepscommissie ingesteld en wilde Hans Barelds zich voegen in het kortgeding dat Cambuur en De Graafschap aanspannen. Helaas, reeds vanaf het begin heeft de vakjury in het puzzelreglement meegedeeld zich niet in te laten met questies.
 • Het is opmerkelijk dat Stavast in 3 van de 4 rondes ex aequo op de eerste plaats eindigde, maar in ronde 2 zijn eindklassement verkwanselde. In die ronde deed hem de 49 punten-vraag de (Forward)das om. Daardoor is voor hem, als notoir Royalist, de Quiz-Koning-Troon onhaalbaar geworden. In ronde 2 stonden weinig FEEG-vragen. Overigens schijnt hij thuis het complete FEEGboek nog op CD-ROM te hebben met zoekfunctie. Hij is dus kanshebber voor een forse handicap-toekenning, te beslissen tijdens en door de eerstvolgende ALV.
 • Er is er slechts eentje die solo een ronde won: Alexander (Ta) Ambags, n.l. ronde 2. Echter, hij houdt niet van jenever, dus allemaal op de eerstvolgende ALV een borrelglas meenemen! De overige rondes deed Ta uit zijn hoofd. Hij had geen zoekfunctie nodig.
 • Drie rondes stond Luciano de Vries aan kop. In ronde 4 heeft hij die plaats verspeeld.

MEDEDELINGEN VAN HET GENOOTSCHAPS-BESTUUR:

 • Het ONEC-toernooi dat gepland stond op zaterdag 6 juni bij VOC in Rotterdam gaat niet door en is tot nader order uitgesteld.
 • Zoals het er nu naar uitziet gaat het FIP-Open golftoernooi, dat gepland staat op maandag 8 juni bij de Koninklijke Haagsche, wel door. Er hebben zich 30 reünisten aangemeld, daarmee is de inschrijving gesloten. Er kan geen gebruik worden gemaakt van de douches en het clubhuis. In de tuin van Pieter Schulting in Wassenaar staan teiltjes water en parfummetjes. Carla Schulting droogt iedereen persoonlijk af. Daar wordt met mondkapje (zelf maken zei Rutte) geborreld en gegeten via catering, ook allemaal op 1,5 meter afstand van elkaar. De deelnemers worden apart nader geïnformeerd.
 • Het Bommen Berend Toernooi (BBT) dat gepland staat op zaterdag 22 augustus a.s. gaat helaas niet door.
 • CHAOS 105 kunt u rond 1 juni in de brievenbus verwachten.

MEDEDELINGEN VAN HET FORWARDBESTUUR:

 • Indien er dit jaar een Diesviering plaats mag en kan vinden dan gebeurt dat op zaterdag 26 september bij Forward zelf. Uiteraard moet het absoluut toegestaan en verantwoord zijn.
 • Indien de Diesviering plaatsvindt op 26 september dan zal op vrijdag 25 september het Ereledendiner plaatsvinden in het Schimmelpenninckhuis. Aanvang: 19.03 uur. Gaat de Diesviering op 26 september niet door, dan uiteraard het Ereledendiner evenmin. Alsdan wordt er naar gestreefd het Ereledendiner te houden op vrijdag 13 november, zonder Diesviering de dag daarop. Beide data zijn inmiddels gereserveerd bij het Schimmelpenninckhuys.
 • Er zijn reeds vele reünisten die onmiddellijk na de vorige Nieuwsbrief een boxershort hebben besteld. Het bestuur is nog op zoek naar ‘maat-Oelie’.
 • Het Forwardbestuur heeft besloten dat alle Corona-quiz-deelnemers een VIP-behandeling hebben verdiend tijdens een thuiswedstrijd van F1. Zij mogen zelf de wedstrijd kiezen.

PRIJZENPAKKET:
Het prijzenpakket bestaat uit  HOOGHOUDT jenever voor iedere rondewinnaar. Tenslotte speelde Tony Hooghoudt reeds in 1913 in het illustere F1, dat kampioen van het Noorden werd. De winnaars van deze prachtige flessen jenever zijn:
Ronde 1: Ex aequo Luciano de Vries (2009) en Jan Stavast (1966). Delen dus.
Ronde 2: Solo over de finish: Alexander (Ta) Ambags (1964). Uitschenken dus.
Ronde 3: Ex aequo Jan Stavast (1966) en Henk Zeemering (1984). Delen dus.
Ronde 4: ex aequo Jan Stavast (1966) en Henk Zeemering (1984). Doordelen dus. Zie ook de uitslag verderop in deze Nieuwsbrief onder de antwoorden op de laatste vragen.
Daarnaast is er de Forward-VIP-behandeling bij een wedstrijd van F1. Alle deelnemers hebben dit arrangement in de wacht gesleept. Zie daartoe ook de mededeling van het Forwardbestuur.
En tot slot de Poedelprijs, te weten een plaats in de dug-out, in Forward-shirt, tijdens een wedstrijd van Forward 1. Vanaf het begin heeft Rudie Wegman, ook wel Kleine Wegman of Wegman-Ijsmuts genoemd, gestreefd naar deze prijs. Maar in het handicap-eindklassement (zie verderop in deze Nieuwsbrief) heeft Rudie de laatste plaats overgedaan aan Koen van der Poel. Het Forwardbestuur doet er ook nog een boxershort bij.

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen 34  tot en met 44 plus de bonusvragen. Vervolgens ziet u de scores van de vierde ronde. Daarna treft u het eindklassement aan, gevolgd door het handicap-eindklassement. Beide klassementen worden vastgesteld tijdens en door de ALV van ons Genootschap, die hopelijk op 26 september a.s. plaatsvindt.

De grote Corona-Genootschap-quiz-Koning is geworden: ANNE MARTIN UILDRIKS (zonder handicap). Hij wordt uitgebreid gehuldigd tijdens de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering van ons Genootschap, hopelijk op 26 september. Voor hem staat de TROON klaar.

De grote Corona-Genootschaps-quiz-Koning met HANDICAP is geworden JAN KLAASSEN MUNTINGA. Ook voor Jan staat een TROON klaar.

ANTWOORDEN RONDE 4, DE SLOTRONDE.

Vraag 34.
Hoeveel erelidmaatschappen had Ome Wout Posthuma (2 punten per erelidmaatschap). Welk erelidmaatschap heeft hij volgens de overlevering geweigerd (2 punten) en waarom (2 punten).
Antwoord:
Ome Wout Posthuma was Erelid van de GSAVV Forward (2 punten), de Koninklijke Nederlandse Honkbalbond (2 punten), de Nederlandse Boksbond (2 punten) en de Stichting Paardensport Amsterdam (2 punten). Die laatste is bijzonder omdat in juridische zin een stichting geen leden kan hebben. Volgens overlevering heeft Ome Wout, na er dertig jaar op vrijwillige basis clubarts te zijn geweest, het erelidmaatschap van Ajax geweigerd (2 punten), omdat hij al Erelid van Forward was (2 punten) en dat onverenigbaar achtte. Overigens was Ome Wout ook 15 jaar arts van het Nederlands Voetbalelftal. Abe Lenstra was bang voor hem. “Dokter, als u mij een prik geeft, spring ik het raam uit”, zei Abe ooit. Voor een uitgebreid interview met Ome Wout zie het FEEG-boek vanaf pagina 203.

Vraag 34.a. Een bonusvraag.
In de jaren ’90 liet Forward 1 een stadgenoot degraderen na twee beslissingswedstrijden. Wie is die stadgenoot (2 punten). Wat waren de beide uitslagen (2 punten per uitslag) en bij welke club werden de beslissingswedstrijden gespeeld (2 punten).
Antwoord:
De eerste beslissingswedstrijd tegen Be Quick (2 punten) werd gespeeld op 11 mei 1997 op het terrein van Oosterparkers langs het Van Starkenborghkanaal (2 punten). Be Quick kwam in de laatste minuut van de reguliere speeltijd op 0-1. Vijfhonderd Be Quick-aanhangers vierden feest. Forwardcoach Evert Jan Nienhuis besloot onmiddellijk tot een wissel. Henk Jan Niezing er in. Twee minuten in de blessuretijd maakte Henk Jan de 1-1 (2 punten). De andere 1500 toeschouwers sprongen nu een gat in de lucht. De tweede wedstrijd vond plaats op maandag 19 mei 1997, Tweede Pinksterdag, op hetzelfde complex. Het scoreverloop: Harie Pot maakte 1-0, Be Quick 1-1, Peter Fijn 2-1, Henk Jan Niezing 3-1, Be Quick in blessuretijd 3-2 (2 punten). Het kon verkeren, de ruitjesbroeken moesten degraderen.

Vraag 35.
Wat zei trainer Chris Eimers, op de eerste training van het nieuwe seizoen tegen de keeper van F1 (2 punten). Wie was die keeper (2 punten) en wat is zijn bijnaam (2 punten). Tip: het is een blauw-witje.
Antwoord:
Trainer Chris Eimers was een man van weinig woorden. Op de eerste training zei hij tegen F1-keeper Rudolph den Hollander (2 punten), bij Forward meer bekend als ‘Noorman’ (2 punten): “Hallo, ex-keeper” (2 punten). Voor het curriculum van Chris zie FEEG-boek pagina 800.

Vraag 36.
Wie was de belangrijkste oprichter (2 punten) en op welke datum (2 punten) van de club ‘Voorwaarts’. Met welke Nederlandse sportpionier was hij destijds bevriend (2 punten).
Antwoord:
De grote man in de eerste jaren van onze club was Gerrit van Calcar jr. (2 punten) die op 1 april 1903 (2 punten) tezamen met enkele vooraanstaande Groningse burgers de voetbalclub ‘Voorwaarts’ oprichtte. De naam ‘Voorwaarts’ werd alras ingeruild voor Forward. Op pagina 120 van het FEEG-boek staat een indrukwekkend curriculum van Gerrit. Hij was bevriend met de grondlegger van de sport in Nederland, Pim Mulier.

Vraag 37.
Over wie (2 punten) schreef ‘De Oude Schoen’ in de jaren ’60: “And every time hè took his wife, she said: you are the best of Forward 5”. Wanneer werd hij Erelid van Forward (2 punten). Met welke kleurencombinatie wilde hij kippen fokken (2 punten).
Antwoord:
Jon Kropveld (2 punten) had in de jaren ’60 de gewoonte om op zaterdagavond in bed de wedstrijdbal van F1 (voor de volgende dag) tussen hem en zijn vriendin te leggen, terwijl de Forwardvlag fungeerde als deken. Toen Jon tijdens een ALV hierover uitgebreid debiteerde kon de redactie van de Oude Schoen het niet nalaten deze gefingeerde quote te plaatsen. Jon zijn grote hobby’s waren Old-timers en het fokken van kippen, die blauw-wit uit het ei hadden moeten kruipen (2 punten). In 1973 (2 punten) werd hij benoemd tot Erelid van de GSAVV Forward. Voor het curriculum van Jon zie FEEG-boek pagina 428.

Vraag 38.
Van wie komt de uitspraak: “Terug naar de Middeleeuwen met behoud van Forward, Ajax en het sanitair” (2 punten). Wanneer werd hij Erelid van Forward (2 punten). Met zijn speech tijdens de kampioensreceptie van Ajax in 1966 haalde hij de landelijke pers. Welke reünist (2 punten) herhaalde deze stunt, zelfs met foto, zeven jaar later en welke drie, inmiddels overleden, prominenten stonden met hem op de foto in de landelijke pers (per prominent 2 punten).
Antwoord:
Jan Overmeer (2 punten) benoemde zichzelf reeds in 1966 als de voorzitter van het beste Forward-bestuur aller tijden. Dat was overigens niet de reden dat hij in 1973 (2 punten) Erelid werd van de GSAVV Forward. Tijdens de receptie van Ajax in 1966 liet hij Ajax-voorzitter Jaap van Praag, temidden van een overvolle zaal, een glas bedorven melk drinken. Frans van Bakelen (2 punten) bezocht in 1973 namens Forward de Ajaxreceptie vanwege het winnen van de Europa Cup I. Alle landelijke kranten publiceerden in de maandagkrant een grote foto met daarop uiteraard Frans, alsmede Minister President Joop den Uyl (2 punten), Johan Cruyff (2 punten) en de onlangs overleden Barry Hulshoff (2 punten). De foto is ook te zien in het Ajax-museum. Voor een curriculum van Jan Overmeer zie het FEEG-boek pagina 436. Voor het curriculum van Frans van Bakelen zie hetzelfde boek vanaf pagina 1013.

Vraag 38.a. Een bonusvraag.
In 1956 werd Forward 1 kampioen van de 3e klasse B. Op dezelfde zondag behaalde een andere sub-vereniging van Vindicat ook een hoofdprijs. Welke andere sub-vereniging (2 punten) en wat had zij gewonnen (2 punten).
Antwoord:
Aegir (2 punten) won de Varsity (2 punten) op het Amsterdam-Rijnkanaal bij Jutphaas. Mutua Fides was met twee hoofdprijswinnaars te klein. Het bier stond boven de enkels. Zonde.

Vraag 39.
In 1897 werd in Winschoten een bijzondere Forward-reünist geboren. Hij werd medeoprichter van de VVD en werd uiteindelijk Secretaris Generaal van de NAVO. Hoe heette hij (2 punten). Welke portefeuille bekleedde hij als minister (2 punten) en in welk Kabinet (2 punten). Ook was hij grondlegger van het huidige Europa. Welke topfunctie bekleedde hij in Europa (2 punten).
Antwoord:
Dirk Uipko Stikker (2 punten) is jarenlang lid geweest van ons Genootschap. In het Kabinet Drees-van Schaik (2 punten) was hij Minister van Buitenlandse Zaken (2 punten). Stikker was de eerste voorzitter van de Raad van Europa, de voorloper van de huidige EU (2 punten). In Winschoten bestaat de D.U. Stikkerlaan. Voor een curriculum van Stikker zie het FEEG-boek pagina 160.

Vraag 40.
Welke reünist (2 punten) begeleidde Louis van Gaal toen Louis als trainer van Ajax in Mexico ging oefenen. Wat was de rol van deze reünist (2 punten) en wat droeg hij (2 punten) tijdens alle Mexicaanse persconferenties die aldaar live op TV werden uitgezonden.
Antwoord:
Louis van Gaal had van de Spaanse taal nog geen paella, laat staan kaas gegeten. Dus sprong Arnoud van Wingerde (2 punten), die op dat moment in Mexico werkte, spontaan als tolk (2 punten) te hulp. Bij elke persbijeenkomst droeg Arnoud de Forward-lustrumdas uit 1988. Zie FEEG-boek pagina 750.

Vraag 41.
Vier jaar geleden kocht een dochter van een, inmiddels overleden, reünist met Pasen kwarteleitjes in de supermarkt en legde die in een broedmachine. Vijf kwarteltjes zagen het levenslicht met een prachtige foto in de landelijke pers tot gevolg. Hoe heette haar vader, hij was bioloog en woonde in Yde (2 punten). Hij had twee stieren. Welke namen droegen die (2 punten per stier). In welk jaar werd hij Erelid (2 punten), maar in welk jaar (2 punten) had hij binnen Forward reeds twee andere bijzondere titels (2 punten per titel) verkregen.
Antwoord:
Professor Dr. Sytze Bottema (2 punten) had twee mooie en intelligente dochters. Zijn vrouw was ook biologe. De beide stieren van Sytze droegen de namen Forward 1 (2 punten) en Forward 2 (2 punten).
Hij werd Erelid in 1978 (2 punten), maar was in 1964 (2 punten) reeds getooid met de titels ‘Blonde Pijl’ (2 punten) en ‘Ere Pijl’ (2 punten). Een andere reünist overigens, Piet van den Borg, had een renpaard dat Forward heette.Voor het curriculum van Sytze Bottema zie het FEEG-boek pagina 382. Zie ook pagina 1102.

Vraag 42.
Wie schreven het tweede Forward-gedenkboekje (2 punten per naam) en in welk jaar (2 punten).
Antwoord:
Tjebbe Ruskamp (2 punten), Eric Werle (2 punten) en Peter Wijkstra (2 punten) schreven in 1988 (2 punten) het tweede Forward-gedenkboek(je). De prachtige uitgave in 1913 was geen boek maar een jubileumnummer van het clubblad. Voor het curriculum van de heren zie FEEG-boek pagina’s 733 en 734.

Vraag 43.
Welke reünist (2 punten) trad in 1988 uit het bestuur van het Genootschap omdat hij tot het bestuur van een profclub toetrad. Welke club (2 punten). De CHAOS schreef daarover: “Hij verruilt pur sang amateurisme voor verloederend professionalisme”. Van welk landgoed is hij mede eigenaar (2 punten) waarmee hij op TV kwam in het programma ‘Man bijt hond’.
Antwoord:
Tjitze Pasma (2 punten) verruilde het bestuur van ons Genootschap voor dat van Cambuur (2 punten). Het moet niet uitgesloten worden geacht dat deze manoeuvre hem mede in de gelegenheid heeft gesteld steeds meer landjepik te doen in het buurtschap ‘It Heidenskip’ (2 punten), nabij Workum, hetgeen in de loop der jaren heeft geleid tot de ‘Pasma State’. Zie ook FEEG-boek pagina 1238.

Vraag 43.a. Een bonusvraag.
Welke voetbalwedstrijd (2 punten) in welk jaar (2 punten) en in welke plaats (2 punten) was de belangrijkste aanleiding tot de invoering van het betaalde voetbal in Nederland. Wat was de uitslag (2 punten).
Antwoord:
Het destijds vrijwel ook al ongenaakbare Franse Nationale Elftal speelde in 1953 (2 punten) in Parijs (2 punten) tegen de Nederlandse Professionals (2 punten) die in het buitenland speelden. De opbrengst van de wedstrijd ging naar de slachtoffers en hun nabestaanden van de watersnoodramp in Zeeland. De Nederlanders wonnen met 2-1 (2 punten). Ineens waren de zogenaamde ‘voetbal-verraders’ helden geworden in Nederland. De KNVB-Bobo’s moesten tot deze wedstrijd niets van betaald voetbal hebben, maar kozen als gevolg van deze verering eieren voor hun geld.

Vraag 44 en de aller- allerlaatste!
Wie vormen op dit moment de redactie van de Charismatische Oude Schoen. Noem de voor- en achternaam (schrijffouten worden over het hoofd gezien) plus hun functie. Als u alles goed hebt ontvangt u 8 punten. Maakt u 1 of meer fouten dan krijgt u 0 punten. Vult u niets in, dan krijgt u 10 strafpunten.
Antwoord:

Rembrandt Heerkens Thijssen jr., Hoofdredacteur.
Jankees Hopperus Buma, Secretaris.
Maarten Klein Geltink, Fiscus.
Willem Valkenburg, Acquisitie.
Nick Breukelman, Commissaris Groningen.
Auke Hingstman, Ontwerp en DTP.
Kevin Santegoeds, Eindredacteur.

SCORE QUIZ-DEELENERS RONDE 4. MAXIMAAL WAS 133 PUNTEN MOGELIJK, t.w. 112 x 19,03%.

Er waren vijf die het is gelukt om de antwoorden exact om 19.03 uur bij ons te bezorgen. U ziet dat terug in onderstaande rangschikking. Het leverde hen 19,03% bonus over de score van deze ronde. Voorts was er 1 om 19.02 uur, 1 om 19.04 uur en eentje om 19.05 uur.

 1. Ex aequo Jan Stavast en Henk Zeemering: ieder 112 punten + 19,03% = 133 punten =  118,8%.
 2. Hans Barelds: 108 punten + 19,03% = 129 punten = 115,2%.
 3. Ex aequo Bram Everards (samen met Joost Lodeweges, Henk Jan Niezing = de beul van Be Quick en Peter Pim Uildriks), Rembrandt Heerkens Thijssen jr. en Anne Martin Uildriks: ieder 112 punten = 100%.
 4. Peter Blom: 106 punten = 94,6%.
 5. Ex aequo Yoerak van Voorst: 102 punten = 91,1% en Luciano de Vries: 86 punten + 19,03% = 102 punten =  91,1%.
 6. Steven van Hoogstraten: 78 punten + 19,03% = 93 punten = 83%.
 7. Ex aequo Robert Bolhuis, Jelle Limburg en Jan Siebenga: ieder 92 punten = 82,1%.
 8. Koen van der Poel: 60 punten = 53,6%.
 9. Ex aequo Alexander (Ta) Ambags en Jan Klaassen Muntinga: ieder 56 punten = 50%.
 10. Rudie Wegman die wel meedeed maar de Poedelprijs niet in gevaar wilde laten komen: 0 punten.

EINDKLASSEMENT VAN DE GROTE CORONA GENOOTSCHAPS-QUIZ 2020.

MAXIMAAL KON 448 PUNTEN WORDEN BEHAALD. ZONDER HANDICAP.

 1. Anne Martin Uildriks (2000): 428 punten = 95,5%.  QUIZ-KONING ZONDER HANDICAP.
 2. Luciano de Vries (2009): 426 punten = 95,1%.
 3. Henk Zeemering (1984): 414 punten = 92,4%.
 4. Jan Stavast (1966): 410 punten = 91,5%.
 5. Rembrandt Heerkens Thijssen jr. (2004): 395 punten = 88,2%.
 6. Hans Barelds (1964): 391 punten = 87,3%.
 7. Bram Everards (1995), samen met Joost Lodeweges (2000), Henk Jan Niezing (1994) en Peter Pim Uildriks (2001): 383 punten = 85,5%.
 8. Jan Siebenga (1966): 346 punten = 77,2%.
 9. Robert Bolhuis (1986): 342 punten = 76,3%.
 10. Jelle Limburg (2002): 340 punten = 75,9%.
 11. Peter Blom (1972): 329 punten = 73,4%.
 12. Koen van der Poel (2012): 243 punten = 72,3%. Hij speelde 3 rondes.
 13. Auke Hingstman (2008): 225 punten = 67%. Hij speelde 3 rondes.
 14. Jan Folkertsma (2008): 144 punten = 64,3%. Hij speelde 2 rondes.
 15. Alexander (Ta) Ambags (1964): 286 punten = 63,8%.
 16. Steven van Hoogstraten (1967): 284 punten = 63,4%.
 17. Yoerak van Voorst (1991): 280 punten = 62,5%.
 18. Jan Klaassen Muntinga (1952): 259 punten = 57,8%.
 19. Fred Stuurman (1968): 183 punten = 54,5%. Hij speelde 3 rondes.
 20. Michiel Smit (1991)): 178 punten = 53%. Hij speelde 3 rondes.
 21. Rudie Wegman: 90 punten = 26,8%. Gerekend over 3 rondes.

EN DAN NU HET EINDKLASSEMENT MET TOEPASSING VAN DE HANDICAP
Voor het berekenen van het handicap-eindklassement wordt uiteraard gebruik gemaakt van de methodiek van de Forward Prestatiecurve, in elkaar gezet door onze reünist en oud speler van F1, Marcel Winkels. Zie FEEGboek vanaf pagina 1154.
De gekozen formule doet recht aan het anciënniteitsprincipe en beschermt dus de kwetsbare reünisten in Corona-tijd. De formule luidt: (TxU:V) + (WxY:V) + Z.
T=  de leeftijd van Forward.
U=  de periode dat je tot op heden (oud)Forwardiaan bent sinds jouw jaar van aankomst.
V=  de maximaal mogelijke score in de rondes die je meedeed.
W= het aantal rondes dat je meespeelde.
Y=  jouw persoonlijke eindscore.
Z=  het aantal, aan de quiz deelgenomen hebbende reünisten, dat ooit bij Zuidlaren 7 heeft getraind.

DEZE FORMULE LEIDT TOT HET VOLGENDE, VOOR ENKELEN ONGETWIJFELD VERRASSENDE, HANDICAP-EINDKLASSEMENT:

 1. Jan Klaassen Muntinga(1952): 17.76+2.31+1= 21.07. QUIZ KONING MET HANDICAP.
 2. Fred Stuurman(1968): 18.11+1.63 +1= 20.74. (Berekening o.b.v. 3 rondes).
 3. Hans Barelds(1965): 14.36+3.49+1= 18.85.
 4. Jan Stavast(1966): 14.10+3.66+1= 18.76.
 5. Jan Siebenga(1966): 14.10+3.09+1= 18.19.
 6. Alexander (Ta) Ambags(1964): 14.63+2.55+1= 18.18.
 7. Steven van Hoogstraten(1967): 13.84+2.54+1= 17.38.
 8. Peter Blom(1972): 12.54+2.94+1= 16.08.
 9. Henk Zeemering(1984): 9.40+3.70+1= 14.10.
 10. Henk Jan Niezing(1994): 6.79+3.42+1+2(belangrijke doelpunten tegen Be Quick)= 13.21.
 11. Robert Bolhuis(1986): 8.88+3.05+1= 12.93.
 12. Michiel Smit(1991): 10.10+1.59+1= 12.69. (Op basis van 3 rondes).
 13. Rudie Wegman(1967): 18.46-/-8.04+1= 11.42. (Op basis van 3 rondes).
 14. Yoerak van Voorst(1991): 7.57+2.5+1= 11.07.
 15. Anne Martin Uildriks(2000): 5.22+3.82+1+1(Quiz-Koning)= 11.04.
 16. Bram Everards(1995): 6.53+3.42+1= 10.95.
 17. Joost Lodeweges(2000): 5.22+3.42+1= 9.64.
 18. Peter Pim Uildriks(2001): 4.96+3.42+1= 9.38.
 19. Jelle Limburg(2002): 4.70+3.04+1= 8.74.
 20. Rembrandt Heerkens Thijssen jr.(2004): 4.18+3.53+1= 8.71.
 21. Jan Folkertsma(2008): 6.27+1.29+1= 8.56. (Op basis van 2 rondes).
 22. Luciano de Vries(2009): 2.87+3.80+1= 7.67.
 23. Auke Hingstman(2008): 4.18+2.01+1= 7.19. (Op basis van 3 rondes).
 24. Koen van der Poel(2012): 2.79+2.17+1+1(jongste deelnemer)= 6.96.

NAMENS HET GENOOTSCHAPSBESTUUR EN DE QUIZMASTER:
ENORME DANK VOOR JULLIE ENTHOUSIASME,
HET WORDT WAT LOSSER,
NAAI ALVAST EEN MONDKAPJE,
MAAR BLIJF AFSTAND HOUDEN.

EEN MOOIE ZOMER, WAARNA WE
HOPELIJK ELKAAR WEER IN SEPTEMBER KUNNEN ONTMOETEN.

THREE CHEERS EN   H  O  U  D  T     H  O  O  G