Nieuws

De Gekroonde Quiz - week 4

Henk Uildriks
28 april 2020

DE GEKROONDE GENOOTSCHAPS QUIZ RONDE 4:    D  E    S L O T R O N D E
MEDEDELINGEN VAN HET GENOOTSCHAPS-BESTUUR:

 • Het is nog niet bekend gemaakt of het ONEC-toernooi, dat gepland staat op zaterdag 6 juni bij VOC in Rotterdam, doorgang vindt.
 • Over het doorgaan van het FIP-Open golftoernooi, dat gepland staat op maandag 8 juni bij de Koninklijke Haagsche,  wordt half mei a.s. besloten. Mocht de baan open zijn dan kan met 1,5 meter afstand van elkaar gespeeld worden, overigens zonder het gebruik maken van het clubhuis en zonder douchen na afloop.  In dat geval en nadrukkelijk onder voorbehoud van toestemming van de Regering, alsmede vermits verantwoord, zal in de tuin van Pieter Schulting in Wassenaar geborreld worden en gegeten via catering, ook allemaal op 1,5 meter afstand van elkaar. U wordt hierover nader geïnformeerd.
 • Sinds 1978 komt een tiental reünisten bijeen voor hun jaarlijkse ‘trainingskamp’. Weliswaar geen evenement van het Genootschap, maar toch….De aanvang stond in 2020 gepland op dinsdag 16 juni. Helaas zullen de Friese wateren, terrassen en restaurants dit jaar voor het eerst niet op de komst van de oud-Forwardianen kunnen rekenen. Gastheer Tjitze Pasma zit vast op Bonaire en de Regering is niet bereid hem speciaal daarvoor te repatriëren. Er wordt nog bezien of het ‘kamp’ vanaf 8 september kan plaatsvinden.
 • Het Bommen Berend Toernooi (BBT) dat gepland staat op zaterdag 22 augustus a.s. gaat niet door.
 • CHAOS 105 kunt u rond 1 juni in de brievenbus verwachten.

MEDEDELINGEN VAN HET FORWARDBESTUUR:

 • Indien er dit jaar een Diesviering plaats mag vinden dan gebeurt dat op zaterdag 26 september bij Forward zelf.
 • Als de Diesviering wel doorgaat en het FIP-Open niet, dan zal tijdens de Diesviering op het kunstgras een golfbaan worden uitgezet.
 • Zie vooral ook het artikel van Forwardvoorzitter Thomas Bruin, onderaan deze Nieuwsbrief.

Wederom heel goed nieuws.
De uiterste reactietijd voor deze quiz-slotronde is verruimd naar woensdag 6 mei a.s. om 19.03 uur.

Nog meer goed nieuws.
Het prijzenpakket is wederom uitgebreid. Naast de HOOGHOUDT jenever voor iedere rondewinnaar en de Forward-VIP-behandeling bij een wedstrijd van F1 voor de hoogste 10 scores per ronde, is er ook de Poedelprijs, te weten een plaats in de dug-out, in Forward-shirt, tijdens een wedstrijd van Forward 1. Het Forward-bestuur stelt voor de Poedelaar ook een Forward boxershort beschikbaar. Het ziet er naar uit dat het ‘maatje kleine Wegman’ wordt.

En nog meer goed nieuws, bonus puntennieuws.
Iedereen waarvan wij de antwoorden ontvangen op woensdag 6 mei om exact 19.03 uur, ontvangt een bonus van 19,03 %. Bepalend is het tijdstip dat vermeld staat op de door ons ontvangen e-mail.
Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen 23  tot en met 33 plus de bonusvragen. Vervolgens ziet u de scores van de derde ronde. Daarna vindt u de nieuwe en laatste vragen 34 tot met 44 plus de bonusvragen. Gevolgd door de tussenstand per 28 april.
luitingstijd voor beantwoording van de vragen 34 tot en met 44 plus de bonusvragen is woensdag 6 mei om 19.03 uur. Daarna ontvangen antwoorden kunnen niet meer mee worden geteld en wordt de Genootschaps puzzeltocht beëindigd.

HET PUZZELREGLEMENT
Dit is de laatste week dat u elf vragen met enkele bonusvragen toegestuurd krijgt per Nieuwsbrief. De puntentelling wordt bij iedere vraag vermeld. U mag alle hulpmiddelen benutten. U mag niet meer met anderen overleggen. Isoleren is creëren. Na 6 mei a.s. ontvangt u de laatste Genootschaps-quiz-Nieuwsbrief met de beantwoording van de laatste vragen en de voorlopige eindstand, dat wil zeggen nog zonder de toekenning van een handicap.
Mocht u tot nu toe niet meedoen, geen probleem, want de eindstand wordt niet uitsluitend bepaald door hen die alle rondes meededen. Dus ook alleen al met deze laatste ronde kunt u nog winnen.

Op sommige deelnemers wordt, net als bij de golfsport, een handicap bepaald door de zeer vakkundige jury. De handicap wordt pas tijdens en door de ALV bekend gemaakt.
De eindwinnaar wordt de Genootschaps-quiz-Koning en uitgebreid gehuldigd tijdens de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering van ons Genootschap. Geruchten doen de ronde dat de Ghanese Koning Henk Otte daarvoor speciaal overkomt.

Stuur uw oplossingen op vraag 34 tot en met 44 plus bonusvragen voor of op woensdag 6 mei 19.03 uur naar genootschap@gsavvforward.nl en vermeld ook uw naam plus jaar van aankomst. Vermeld bij de beantwoording het nummer van de vraag.

ANTWOORDEN VRAGEN RONDE 3,  DE MAXIMALE SCORE KON 112 PUNTEN ZIJN.

Vraag 23.
Wie vormen op dit moment het bestuur van het Genootschap Reünisten GSAVV Forward. Noem de voor- en achternaam (schrijffouten worden over het hoofd gezien) plus hun functie in het bestuur. Puntentelling: alles goed is 20 punten. Maakt u 1 of meer fouten krijgt u punten voor de moeite. Vult u niets in dan krijgt u een negatieve score van -/- 4 punten.
Antwoord:
Een strikvraag. Het cursief gedrukte ‘op dit moment’ in de vraag slaat op het moment dat u de vraag hebt ontvangen, n.l. op 21 april, dus na de geannuleerde ALV van het Genootschap die op 18 april zou hebben plaatsgevonden. Met de consequenties van deze annulering, ook m.b.t. de bestuurssamenstelling bent u per Nieuwsbrief geïnformeerd. Gedoogd voorzitter Henk Uildriks (Oelie) is op 18 april volgens plan, heeft niets met Corona te maken, afgetreden. Dus is de huidige bestuurssamenstelling alsvolgt:

 • Voorzitter/FIP-Open: Mas Boom.
 • Vice-voorzitter/Evenementen: Luciano de Vries.
 • Secretaris/ONEC/Nieuwsbrieven: Jelle Limburg.
 • Penningmeester/ONEC: Jan Folkertsma.
 • CHAOS: Rembrandt Heerkens Thijssen jr.
 • Evenementen/Nieuwsbrieven: Maikel Breukelman.
 • Ledenwerving/begeleiding Forwardbestuur: Ruben Haring.

Vraag 23.a. Een bonusvraag.
Wie was zowel Erelid van de GSAVV Forward als van de GSHC Forward (alleen 10 punten als ook de vier initialen goed zijn en in de juiste volgorde).
Antwoord: A.P.R.W. Meijer. Voor zijn curriculum zie FEEG-boek pagina 248.

Vraag 24.
Wie vormden de 3e CHAOS-redactie. (per naam 2 punten).
Antwoord: De eerste CHAOS-redactie begon in 1984 en bestond uit Ta Ambags, Rieks Jansen van Tuikwerd en Henk Uildriks. Na het plotseling overlijden van Rieks op 20 augustus 1985, traden Jan Siebenga en Jan Stavast in 1986 toe. Vanaf mei 1990 maakte Henk Zeemering als vijfde redacteur deel uit van de derde CHAOS-redactie (10 punten).

Vraag 25.
In welk jaar (2 punten) nam de KNVB het damesvoetbal officieel onder zijn hoede.
Antwoord: 1971 (2 punten).

Vraag 26.
Welke voetballer (2 punten) zei in 2004 bij zijn afscheid van het topvoetbal: “Mijn hart wilde nog wel, maar mijn knie niet meer”. Welke functie bekleedt hij nu (2 punten).
Antwoord: Marc Overmars (2 punten). Hij is momenteel Technisch Directeur van Ajax (2 punten).

Vraag 27.
Wat is de oprichtingsdatum van de voetbal scheidsrechters-vereniging Groningen e.o. (2 punten).
Antwoord: 8 maart 1933.

Vraag 27a. Een bonusvraag.
In de begin jaren ’50 weigerde een basisspeler van F1 principieel om te koppen. Tijdens de lustrumlezing in 1988 in de leeszaal op het vorige Mutua Fides legde deze hooggeleerde heer (4 punten) uit waarom hij dat niet deed. Van welk gerenommeerd instituut was hij President (4 punten) en in welke universiteitsstad is een gebouw naar hem genoemd (4 punten).
Antwoord: Prof. Dr. David de Wied (4 punten) gaf in 1988 een indrukwekkende lezing voor ons Genootschap over het gevaar van het koppen voor de hersencellen. Hij was internationaal een Topwetenschapper met vele onderscheidingen, zo kreeg hij in 1988 in New York de Albert Einstein Award. Volgens wel ingelichte (Zweedse) bronnen greep hij net naast de Nobelprijs. In Nederland was hij o.a. President van de Koninklijke Academie van Wetenschappen (4 punten). Op de campus in Utrecht (4 punten) draagt een faculteitsgebouw zijn naam. Voor zijn curriculum zie FEEG-boek pagina 1098.

Vraag 28.
Van wie (2 punten) was Minouche, speelster bij Forward-hockey, op het aloude West End zijn favoriete snack en welke functie bekleedde hij later bij ons Genootschap (2 punten).
Antwoord: Volgens hemzelf in CHAOS 100: Paul Dijkhoff (2 punten). Paul was voorzitter van ons Genootschap (2 punten).

Vraag 29.
Sinds welk jaar (0 punten) en waarom (0 punten) draagt Stabiel onafgebroken gezichtsbeharing en wat is die gezichtsbeharing (0 punten). Indien u de vraag niet beantwoordt krijgt u 4 strafpunten.
Antwoord: 
In CHAOS 101 met als thema ‘Forward Snortwat’ op blz. 18 staat het antwoord uitgebreid verwoord uit de mond van de snordrager zelf. In 1975 raakte Kroegbediende Brienne verliefd op Stavast. Maar Brienne was een man, althans destijds. Uit frustratie heeft Stabiel toen maar een snor genomen in de hoop meer aandacht van dames te krijgen (totaal 0 punten). En dat is hem gelukt. Zelf beweert Stavast nu in zijn beantwoording dat het sinds 1985 is om zijn (nieuwe) schoonmoeder te pesten. Stavast zit momenteel als BoBo in het landelijke bridgebestuur. Sekssymbool Mae Jane West, die in 1980 op 87 jarige leeftijd overleed, zei tijdens de lock down in 1918 in verband met de Spaansche Griep: “Seks is in isolatie-tijd net als bridge. Als je geen goede partner hebt, moet je zorgen voor een goede hand”. Echter, met 13 kaarten heeft Stavast zijn beide handjes vol.

Vraag 29.a. Een bonusvraag.
Wie was de doelman (2 punten) van het Nederlands voetbalelftal in de eerste jaren na WO II. Wie waren respectievelijk rechts- en linksbinnen (de opstelling was conform het Forwardwapen), twee spelers die later in Italië en Frankrijk gingen spelen (2 punten per speler).
Antwoord: Piet Kraak als doelman (2 punten)Faas Wilkes (2 punten) en Kees Rijvers (2 punten).

Vraag 30.
In welk jaar (6 punten) werd voor het eerst door een burgemeester in welke gemeente (6 punten) een voetbalwedstrijd verboden vanwege verwachte ongeregeldheden tussen het publiek. Tip 1: het was nog voor de oprichting van de voetbalclub ‘Voorwaarts’. Tip 2: blader in Libero Magazine 26, jaargang 7-2018.
Antwoord: In 1902 (6 punten) verbood burgemeester Haitsma Mulier (Oom van Pim Mulier) van de toenmalige gemeente Schoten (6 punten), die in 1927 bij Haarlem werd gevoegd, een wedstrijd tussen Haarlem en de Engelse club ‘Old Xaverians’. Het was de tijd van de oorlog tussen de boeren in Transvaal (Zuid-Afrika) tegen de Engelsen, die deswege in Nederland buitengewoon impopulair waren. De burgemeester verwachtte niet dat de Engelsen de strijd zouden overleven. Bron: ’25 jaar Roodbroek’, 1914, blz, 85.

Vraag 31.
Tijdens de KNVB-vergadering op 4 november 1986 zat een vrouwelijk bestuurslid van een vereniging te breien. Op hilarische wijze propageerde de Forward-voorzitter (naam is 4 punten) een ander vorm van handwerken, welke (4 punten).
Antwoord: Het was Pim Lammertink (4 punten) die het naaien (4 punten) propageerde. Voor Pim’s curriculum zie FEEG-boek pagina 714.

Vraag 32.
Wie was de enige Nederlandse deelnemer (4 punten) die op de Olympische Zomerspelen van 1956 actief was en in welke sport (4 punten).
Antwoord: Nederland trok zich in 1956 terug van de Olympische Spelen in Melbourne als protest tegen de Sovjet-Russische inval in Hongarije. Wegens onoverkomelijke quarantaine problemen hadden de ruiterspelen (4 punten) al eerder plaats gehad in Stockholm, met als enige voor Nederland uitkomende ruiter (dressuur individueel) A.E. Pantchoulidzew (4 punten),de echtgenoot van Prinses Armgard, de moeder van Prins Bernard.

Vraag 33.
Van welke Ex-International (2 punten) komt de uitspraak: “Het is een wonder dat mijn genegenheid voor Forward en de CHAOS nog in tact is”. Hoe heet zijn vrouw (volledige meisjesnaam is 4 punten) en welke reünist (2 punten) heeft tijdens een lustrum haar maten het beste onderzocht.
Antwoord: Jan Mulder (2 punten) raakte tijdens een Forwardlustrum zijn vrouw Johanna van de Wal (4 punten) enige dagen kwijt en deed op de maandag daarop een oproep in de Volkskrant onder de kop ‘Forward’ om Johanna terug te bezorgen. Henk Oudeman (2 punten) schijnt er alles van te weten.

Vraag 33.a. Een bonusvraag.
Tijdens het WK voetbal in 1966 in Engeland was er een scheidsrechter wiens naam (2 punten) nauw geassocieerd kon worden met de belijning van het voetbalveld. Welke speler (2 punten) stuurde hij tijdens welke wedstrijd (2 punten) van het veld met veel tumult tot gevolg.
Antwoord: De Duitser Rudolf Kreitlein (2 punten) floot de kwartfinale tussen Engeland en Argentinië (2 punten). Hij stuurde de Argentijnse aanvoerder Rattin (2 punten) van het veld. Die weigerde te vertrekken. De affaire leidde bijna tot een breuk in het FIFA-bolwerk.

SCORE QUIZ-DEELNEMERS RONDE 3: MAXIMAAL WAS 112 PUNTEN MOGELIJK.

AANTAL DEELNEMERS: 22.

 1. Ex aequo Jan Stavast en Henk Zeemering: ieder 112 punten= 100%.
 2. Ex aequo Robert Bolhuis en Anne Martin Uildriks: ieder 110 punten= 98,2%.
 3. Luciano de Vries: 108 punten= 96,4%.
 4. Koen van der Poel: 106 punten= 94,6%.
 5. Bram Everards tezamen met Henk Jan Niezing, Joost Lodeweges en Peter Pim Uildriks: 104 punten= 92,9%.
 6. Rembrandt Heerkens Thijssen jr.: 102 punten= 91,1%.
 7. Jan Siebenga: 100 punten= 89,3%.
 8. Jelle Limburg: 92 punten= 82,1%.
 9. Ex aequo Hans Barelds en Auke Hingstman: ieder 90 punten= 80,4%.
 10. Peter Blom: 88 punten= 78,6%.
 11. Steven van Hoogstraten: 72 punten= 64,3%.
 12. Fred Stuurman: 60 punten= 60,7%
 13. Jan Klaasen Muntinga: 66 punten= 58,9%.
 14. Alexander (Ta) Ambags: 64 punten= 57,1%.
 15. Yoerak van Voorst: 60 punten= 53,6%.
 16. Michiel Smit: 52 punten= 46,4%.
 17. Rudie Wegman: 14 punten= 12,5%.

VRAGEN RONDE 4, TEVENS SLOTRONDE.

Vraag 34.
Hoeveel erelidmaatschappen had Ome Wout Posthuma (2 punten per erelidmaatschap). Welk erelidmaatschap heeft hij volgens de overlevering geweigerd (2 punten) en waarom (2 punten).

Vraag 34.a. Een bonusvraag.
In de jaren ’90 liet Forward 1 een stadgenoot degraderen na twee beslissingswedstrijden. Wie is die stadgenoot (2 punten). Wat waren de beide uitslagen (2 punten per uitslag) en bij welke club werden de beslissingswedstrijden gespeeld (2 punten).

Vraag 35.
Wat zei trainer Chris Eimers, op de eerste training van het nieuwe seizoen tegen de keeper van F1 (2 punten). Wie was die keeper (2 punten) en wat is zijn bijnaam (2 punten). Tip: het is een blauw-witje.

Vraag 36.
Wie was de belangrijkste oprichter (2 punten) en op welke datum (2 punten) van de Groningse club ‘Voorwaarts’. Met welke Nederlandse sportpionier was hij destijds bevriend (2 punten).

Vraag 37.
Over wie (2 punten) schreef ‘De Oude Schoen’ in de jaren ’60: “And every time he took his wife, she said: you are the best of Forward 5”. Wanneer werd hij Erelid van Forward (2 punten). Met welke kleurencombinatie wilde hij kippen fokken (2 punten).

Vraag 38.
Van wie komt de uitspraak: “Terug naar de Middeleeuwen met behoud van Forward, Ajax en het sanitair” (2 punten). Wanneer werd hij Erelid van Forward (2 punten). Met zijn speech tijdens de kampioensreceptie van Ajax in 1966 haalde hij de landelijke pers. Welke reünist (2 punten) herhaalde deze stunt, zelfs met foto, zeven jaar later en welke drie, inmiddels overleden, prominenten stonden met hem op de foto in die landelijke pers (per prominent 2 punten).

Vraag 38.a. Een bonusvraag.
In 1956 werd Forward 1 kampioen van de 3e klasse B. Op dezelfde zondag behaalde een andere sub-vereniging van Vindicat ook een hoofdprijs. Welke andere sub-vereniging (2 punten) en wat had zij gewonnen (2 punten).

Vraag 39.
In 1897 werd in Winschoten een bijzondere Forward-reünist geboren. Hij werd medeoprichter van de VVD en werd uiteindelijk Secretaris Generaal van de NAVO. Hoe heette hij (2 punten). Welke portefeuille bekleedde hij als minister (2 punten) en in welk Kabinet (2 punten). Ook was hij grondlegger van het huidige Europa. Welke topfunctie bekleedde hij in Europa (2 punten).

Vraag 40.
Welke reünist (2 punten) begeleidde Louis van Gaal toen Louis als trainer van Ajax in Mexico ging oefenen. Wat was de rol van deze reünist (2 punten) en wat droeg hij (2 punten) tijdens alle Mexicaanse persconferenties die aldaar live op TV werden uitgezonden.

Vraag 41.
Vier jaar geleden kocht een dochter van een, inmiddels overleden, reünist met Pasen kwarteleitjes in de supermarkt en legde die in een broedmachine. Vijf kwarteltjes zagen het levenslicht met een prachtige foto in de landelijke pers tot gevolg. Hoe heette haar vader, hij was bioloog en woonde in Yde (2 punten). Hij had twee stieren. Welke namen droegen die (2 punten per stier). In welk jaar werd hij Erelid (2 punten), maar in welk jaar (2 punten) had hij binnen Forward reeds twee andere bijzondere titels (2 punten per titel) verkregen.

Vraag 42.
Wie schreven het tweede Forward-gedenkboekje (2 punten per naam) en in welk jaar (2 punten).

Vraag 43.
Welke reünist (2 punten) trad in 1988 uit het bestuur van het Genootschap omdat hij tot het bestuur van een profclub toetrad. Welke club (2 punten). De CHAOS schreef daarover: “Hij verruilt pur sang amateurisme voor verloederend professionalisme”. Van welk ‘landgoed’ (2punten) is hij mede eigenaar waarmee hij op TV kwam in het programma ‘Man bijt hond’.

Vraag 43.a. Een bonusvraag.
Welke voetbalwedstrijd (2 punten) in welk jaar (2 punten) en in welke plaats (2 punten) was de belangrijkste aanleiding tot de invoering van het betaalde voetbal in Nederland. Wat was de uitslag (2 punten).

Vraag 44 en de aller- allerlaatste!
Wie vormen op dit moment de redactie van de Charismatische Oude Schoen. Noem de voor- en achternaam (schrijffouten worden over het hoofd gezien) plus hun functie. Als u alles goed hebt ontvangt u 8 punten. Maakt u 1 of meer fouten dan krijgt u 0 punten. Vult u niets in, dan krijgt u 10 strafpunten.

OOK NU WEER IS DE MAXIMALE SCORE: 112 PUNTEN.

TUSSENSTAND PER 28 APRIL NA 33 VRAGEN PLUS BONUSVRAGEN.

DE MAXIMALE SCORE WAS 336 PUNTEN:

 1. Luciano de Vries (2009): 324 punten= 96,4%.
 2. Anne Martin Uildriks (2000): 316 punten= 94%.
 3. Rembrandt Heerkens Thijssen jr. (2004): 283 punten= 84,2%.
 4. Henk Zeemering (1984): 281 punten: 83,6%.
 5. Jan Stavast (1966): 277 punten= 82,4%.
 6. Koen van der Poel (2012), (2 rondes): 183 punten= 81,7%.
 7. Bram Everards (1995) tezamen met Joost Lodeweges (2000), Henk Jan Niezing (1994) en Peter Pim Uildriks (2001): 271 punten= 80,7%.
 8. Hans Barelds (1965): 262 punten= 78%.
 9. Jan Siebenga (1966): 254 punten= 75,6%.
 10. Robert Bolhuis (1986): 250 punten= 74,4%.
 11. Jelle Limburg (2002): 248 punten= 73,8%.
 12. Alexander (Ta) Ambags (1964): 230 punten= 68,5%.
 13. Auke Hingstman (2008): 225 punten= 67%.
 14. Peter Blom (1972): 223 punten= 66,4%.
 15. Jan Folkertsma (2008), (2 rondes): 144 punten= 64,3%.
 16. Jan Klaassen Muntinga (1952): 203 punten= 60,4%.
 17. Steven van Hoogstraten (1967): 191 punten= 56,8%.
 18. Fred Stuurman (1968): 183 punten= 54,5%.
 19. Ex aequo Michiel Smit (1991) en Yoerak van Voorst (1991): ieder 178 punten= 53%.
 20. Rudie Wegman (1967): 90 punten= 26,8%.

Stuur uw oplossingen van vraag 34 tot en met 44 plus bonusvragen voor of op woensdag 6 mei 19.03 uur naar genootschap@gsavvforward.nl en vermeld ook uw naam plus jaar van aankomst. Vermeld bij de beantwoording het nummer van de vraag. In de laatste quiz-mail ontvangt u nog de antwoorden op de vragen 34 tot en met 44 plus de bonusvragen, alsmede de eindstand, nog zonder handicap.

NAMENS HET GENOOTSCHAPSBESTUUR: BLIJF AFSTAND HOUDEN, SAMEN KOMEN WE ER UIT.

THREE CHEERS EN   H  O  U  D  T    H  O  O  P    E   N     H   O   O   G

Henk Uildirks

 

BERICHT VAN FORWARD-VOORZITTER THOMAS BRUIN:

Waarde Forwardianen,
Nu ons sociale leven helemaal stilligt en we geen onvergetelijke herinneringen kunnen maken op West End, staat de club er helemaal alleen voor. Echter stopt Forward natuurlijk nooit. De dagen rondom de dies hebben we met het bestuur alle ereleden gebeld en zij maken het naar eigen zeggen goed in deze moeilijke tijd, maar missen het normale leven natuurlijk ontzettend.

Daarnaast zijn de mannen van het vlaggenschip thuis druk bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen, alleen gaat dit voor de vrijgezellen onder ons wat lastiger.

We zijn met bestuur druk bezig geweest met kosten besparen waar dat mogelijk is en om op een creatieve manier alsnog wat omzet te draaien, maar toch is deze tijd voor Forward zelf nog onzeker, omdat we in afwachting zijn of Forward de TOGS-gift vanuit de overheid krijgt. Dit houdt in dat we een eenmalige gift van €4000 krijgen, op voorwaarde dat we minstens hetzelfde bedrag aan omzetverlies en vaste lasten hebben in de periode van 16 maart tot 15 juni. De fiscus Jitze Beer en ik zijn momenteel fanatiek bezig alle bewijsstukken te verzamelen om deze aanvraag te doen. Vanuit Huis voor de Sport, waar trainer van F1 Gertjan van Dijken via ons onder contract staat, is een aanvraag gedaan voor de NOW-regeling, dit houdt in dat het UWV een deel van het loon voor ons betaald. We hopen enorm dat we daarvoor in aanmerking komen, maar dat is afwachten. Stel we zouden dit krijgen, hebben we alsnog een probleem om het exploitatietekort te dekken, dus we kunnen alle hulp goed gebruiken.

De meeste mensen werken thuis in deze periode en daar hebben we wat op bedacht:
Je kan de club namelijk steunen door een Forward onderbroek (met zakken) te kopen voor €19,03. Zo kan je thuis achter je bureau lekker in je Forward onderbroek werken en hebben we met zijn allen toch de verbondenheid met elkaar die we nodig hebben in deze lastige periode.

Overigens wil ik namens heel Forward de mannen van WV bedanken voor hun donatie. Zij hebben het geld dat ingezameld was voor de busreis van de dies, overgemaakt naar de club.

Laat Forward niet in zijn onderbroek staan, maar koop er één door te mailen naar voorzitter.gsavv.forward@gmail.comZet hier je adres, telefoonnummer en maat bij. Dan sturen we een tikkie en vervolgens de onderbroek.

Namens het bestuur wensen we jullie veel sterkte toe in deze periode!!!

Three Cheers,
Thomas Bruin
Voorzitter GSAVV Forward 2019/2020