Nieuws

De Gekroonde Quiz - week 1

Henk Uildriks
06 april 2020

DE GEKROONDE GENOOTSCHAPS QUIZ
Nu wij allen ons best doen om de directieven van de Regering op te volgen zodanig, dat de fantastische medelanders in vitale beroepen hun werk kunnen blijven doen, heeft het Genootschapsbestuur besloten om gezamenlijk te gaan puzzelen. De Coronacrisis treft uiteraard ook veel reünisten en hun families en vriendenkringen. Hopelijk niet fysiek. Reünisten die thuis moeten werken, voor zover zij nog werk hebben (bijvoorbeeld ZZP’ers). Schoolmeester/juf spelen voor de kinderen. Reünisten en/of hun partners die daadwerkelijk een vitaal beroep uitoefenen. En dat in hoofdzaak ter bescherming van de kwetsbare medemens, waaronder veel gepensioneerden.

HET PUZZELREGLEMENT
Iedere week (in ieder geval tot en met de week van 28 april) krijgt u op dinsdag (de normale Champions Leaque-avond)  elf vragen toegestuurd per Nieuwsbrief. De puntentelling wordt bij iedere vraag vermeld. De beantwoording moet uiterlijk op de daaropvolgende vrijdag om 17.00 uur binnen zijn. Na 17.00 uur wordt uw inzending in principe niet meer meegeteld. U mag alle hulpmiddelen benutten. De dinsdag daarop ontvangt u de antwoorden met de scores van welke reünisten. Zo ontstaat er een ranglijst. En uiteraard weer nieuwe vragen die weer voor de vrijdag daarop voor 17.00 uur moeten zijn beantwoord. Enzovoort, enzovoort. Mocht u een weekje niet meedoen, geen probleem, dan kunt u de week daarop gewoon weer meepuzzelen.

Aan het einde van de quiz ontstaat een eindlijst. De winnaar wordt de Genootschaps Quiz-Koning en uitgebreid gehuldigd tijdens de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering van ons Genootschap.

De antwoorden zijn uitsluitend bekend bij de opsteller van de vragen, Henk Uildriks. Daardoor kan iedereen meedoen, ook de bestuursleden van het Genootschap. Net als bij de PC in Franeker dient u zich te onthouden van questies. Over de uitslag wordt dus niet gediscussieerd.

Stuur uw oplossingen naar genootschap@gsavvforward.nl en vermeld ook uw naam plus jaar van aankomst. Vermeld bij de beantwoording het nummer van de vraag.

Vraag 1.
Tijdens het Lustrumgala in 1978 in het Stadsparkpaviljoen beklom Hans Jongert het podium en deelde mee dat het Hare Majesteit de Koningin had behaagd om Forward het predikaat Koninklijk te verlenen. Met uitzondering van de Republikeinen Tjitze Pasma en Herman Kesseler steeg een luid gejuich op. Meteen daarop pakte Piet van den Borg de microfoon en deelde mee dat diezelfde Koningin Hans Jongert in de Adelstand had verheven. Een bulderend gelach klonk door het Stadspark. VI-journalist Johan Derksen besteedde aan dit feest twee pagina’s in Voetbal International. Maar nu de vraag. In 2003 is Forward informeel Koninklijk geworden, maar niet door het Nederlandse Vorstenhuis. Welke Nederlandse Koning H… (naam is 2 punten) in welk land (2 punten) en afkomstig uit welke Nederlandse plaats (2 punten), verleende deze titel.

Vraag 2.
Welk voormalig erelid van de GSAVV Forward (overleden op 31 december 1968) was in het begin van de vorige eeuw International in het Nederlands Voetbal Elftal (naam is 2 punten). Welke titels voerde hij bij overlijden (per titel 2 punten).

Vraag 3.
Hoeveel nog in leven zijnde ereleden telde de GSAVV Forward tijdens het Lustrum in 2018. Noem het goede aantal (is 2 punten) en hun voor- en achternaam, maar het mag ook hun bijnaam zijn ontstaan in hun Forward-periode (2 punten per erelid).

Vraag 4.
Noem de naam, het jaar, de plaats en de tijd (maximaal 4 x 2 punten per sporter) van de schaatsers die voor het eerst de 10 kilometer, als erkend wereldrecord, onder de 16 minuten reed, onder de 15 minuten reed, onder de 14 minuten en onder de 13 minuten.

Vraag 5.
Welke bij de KNVB aangesloten voetbalvereniging(en) mag/mogen officieel van het Koninklijk Huis het predikaat ‘Koninklijk’ voeren? (per vereniging 2 punten).

Vraag 6.
Welke roemruchte Forward-keeper stond al achter de goal om de bal in de bosjes te gaan zoeken, terwijl de tegenstander de vrije trap op randje strafschopgebied nog moest nemen (naam of bijnaam is 2 punten).

Vraag 7.
Hoe kwam Edson Arantes de Nascimento aan zijn bijnaam/roepnaam (2 punten) en hoe luidt die bijnaam/roepnaam (2 punten).

Vraag 8.
We herdenken 75 jaar bevrijding. In dat kader de volgende vraag. Tegen welk elftal zou het Nederlands Voetbalelftal in mei 1940 hebben gespeeld, indien de Duitsers ons land niet waren binnengevallen (2 punten) en wie liep door het niet doorgaan definitief zijn Oranjedebuut mis (2 punten).

Vraag 9.
Bij welke tak van sport behoort de neopentathlon ( 2 punten).

Vraag 10.
Welke reünist draagt de bijnaam ‘Professor Zonnebloem’ (2 punten), hoe vaak gaf hij geregeld tijdens een wedstrijd van F1 de bal aan een medespeler (2 punten), welke functie bekleedde hij bij het Genootschap (2 punten) en welke eretitel draagt hij (2 punten).

Vraag 11.
In welk jaar (2 punten) maakte ijshockey voor het eerst deel uit van de Olympische Spelen en waar vonden die plaats (2 punten).

DE MAXIMALE SCORE VAN DEZE RONDE IS 112 PUNTEN.

Stuur uw oplossingen naar genootschap@gsavvforward.nl (reply op deze mail) en vermeld ook uw naam plus jaar van aankomst. Vermeld bij de beantwoording het nummer van de vraag.

Tot slot. De copysluiting voor de eerstvolgende CHAOS is 1 mei a.s. De CHAOSredactie nodigt u uit om uw belevenissen/bevindingen rond de Coronacrisis in column-vorm op te zenden met mogelijk het uiteindelijk  winnen van de CHAOSpen als beloning. Die column kan gezonden worden naar chaos@gsavvforward.nl

TOT DE VOLGENDE WEEK.
NAMENS HET GENOOTSCHAPSBESTUUR: HOUDT AFSTAND, BLIJF ZO VEEL MOGELIJK BINNEN, SAMEN KOMEN WE ER UIT.
THREE CHEERS.