Nieuws

IN MEMORIAM FRANS PELLIKAAN, HANS WACHTERS EN MARIUS COSTER

Henk (Oelie) Uildriks
10 februari 2020

IN MEMORIAM FRANS PELLIKAAN, HANS WACHTERS EN MARIUS COSTER
De afgelopen tijd zijn ons helaas ontvallen: Frans Pellikaan (jaar van aankomst 1953), Hans Wachters
(jaar van aankomst 1968, Forward 1972) en Marius Coster (jaar van aankomst 1966).

Frans Pellikaan voegde als secretaris in 1957 de A van Amateur toe aan GSVV. Dit als protest tegen
het betaalde voetbal waartoe o.a. Be Quick zich in zijn ogen had verlaagd. Desalniettemin was Frans
in de periode 1968-1974 clubarts van Heerenveen! Het kan verkeren. Ook was Frans doping-arts bij
de schaatsbond. Frans manifesteerde zich vooral in F3, samen met o.a. Henk en Piet le Grand en Laas
Pijnacker. Zijn huisartsen-praktijk voerde hij vanuit zijn boerderij in Nijehorne. Hij was een groot
verzamelaar van voor-oorlogse dorsmachines, hij had er acht. Deze werden aangedreven door zijn
vier antieke stoommachines en 12 nog oudere tractoren. Ieder jaar organiseerde Frans hiermee een
drie-daags dorsfeest, waarbij de Havenzangers steevast optraden. Rond het erf van de boerderij lag
een treinrails, waarop een stoomlocomotief rondreed met daaraan diverse lorries gekoppeld. In de
jaren ’70 was F1 twee maal bij hem op bezoek en heeft de trein niet stilgestaan. Op dit spoor vond
geen alcoholcontrole plaats.

Hans Wachters bleef eerst nog gedurende enige jaren voetballen bij STA in Ter Apel, waar zijn vader
huisarts was en bij STA Erevoorzitter. Hans was lid van Albertus, waar somtijds door Forwardianen
de boel op stelten werd gezet. Frans van Bakelen was clubgenoot van Hans. Na weer eens zo’n
nachtelijke uitspatting drukte Frans een overschrijvingsformulier onder de beverige, dronken handen
van Hans waardoor hij in 1972 Forwardiaan was geworden. Een geweldige voetballer als laatste man
of op het middenveld die F1 keihard nodig had. Op 3 mei 1975 werd Hans in bijzijn van zo’n 1000
toeschouwers met F1 kampioen en promoveerde hij naar de derde klasse. Toen nog het derde
amateurniveau in Nederland, er was namelijk nog geen hoofdklasse, topklasse, derde en tweede
divisie. Zijn afscheidswedstrijd speelde Hans in 1976 in een leeg GVAV-stadion tegen Oosterparkers.
Hans scoorde onze winnende goal: 3-2! Voordat Hans in Ter Apel de praktijk van zijn vader overnam,
specialiseerde hij zich in Hardenberg en ging spelen in HHC1, nu tweede divisionist en de oude club
van de gebroeders Maikel en Nick Breukelman. In Ter Apel werd Hans een zeer geliefd huisarts en
een verwoed deelnemer aan diverse maatschappelijke activiteiten waaronder Carnaval. Het
plaatselijke Boshuis werd zijn stam-taveerne. Ook zat Hans namens het CDA in de gemeenteraad.

Marius Coster studeerde medicijnen en werd uiteindelijk anesthesioloog in Groningen. Marius
floreerde vooral in F4 en F6 en op de Kroeg. Hij was er trots op een rechtstreekse nazaat te zijn van
Laurens Janszoon Coster, waarvan Nederland vindt dat hij de boekdrukkunst heeft uitgevonden en
niet de Duitser Gutendorp. Laurens Janszoon Coster staat dan ook metershoog afgebeeld op de
Grote Markt in Haarlem. Wel merkwaardig dat ik mij geen enkel artikel van Marius kan herinneren in
de Oude Schoen. Marius had de twijfelachtige eer de enige te zijn geweest die door ons Genootschap
is geroyeerd. Zulks vanwege zijn gedrag tijdens ons reunistendiner in de Mensa, waarbij het leek dat
Marius toen al lachgas had gesnoven, niet helemaal onbegrijpelijk voor een anesthesioloog.
Uiteraard werd Marius weer lid van het Genootschao, met als gevolg dat jarenlang het royeren van
Marius Coster een vast agendapunt werd op onze jaarlijkse ALV.

Opdat zij rusten in vrede.
Three Cheers, gedoogd voorzitter Henk (Oelie) Uildriks.